Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin obowiązuje przy zawieraniu transakcji pomiędzy sklepem internetowym www.polarms.pl należącym do firmy „POLARMS SP.J.” oraz sklepem stacjonarnym tejże firmy (ul. Podolska 3, 78-100 Kołobrzeg) - a klientami detalicznymi.
2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Do składania zamówień upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
4. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej (wypełniając formularz), poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), telefonicznie (0 535 612 566), lub osobiście pod adresem sklepu stacjonarnego (po uprzednim uzgodnieniu terminu).
5. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przez obsługę przyjęcia zamówienia do realizacji.
6. Koszty transportu/wysyłki towaru ponosi kupujący.
7. Termin realizacji zamówienia wysyłkowego wynosi do 7 dni roboczych.
8. Preferowana forma płatności to przedpłata na konto bankowe.

II. Sprzedaż broni
1. Preferowana forma finalizacji transakcji to odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu się na termin spotkania. W niektórych przypadkach sami dostarczamy towar do klienta.
2. Broń pozbawiona cech użytkowych (PCU), nazywana często "deko" (dekoracyjna), to egzemplarze kolekcjonerskie dostępne dla osób powyżej 18 roku życia bez zezwolenia policji, podlegające obowiązkowi rejestracji.
3. Przedmioty w kategorii broń czarnoprochowa dostępne są bez zezwolenia policji dla osób powyżej 18 roku życia i są zwolnione z obowiązku rejestracji.
4. Amunicja dostępna jest dla osób posiadających stosowne pozwolenie policji. Wyjątek stanowią niektóre rodzaje amunicji tj. śrut do wiatrówek, ołowiane kule do broni czarnoprochowej i inne.

III. Reklamacje, gwarancje, zwroty
1. Większość produktów sprzedawanych w naszym sklepie to towary używane, nie posiadające gwarancji.
2. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...) Zamawiający towar wysyłkowo - ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni, liczonym od daty wydania rzeczy.
3. W przypadku podjęcia takiej decyzji Zamawiający powinien odesłać przesyłkę w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka realizowana jest na koszt Zamawiającego.
4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy gdy nie będzie nosił oznak używania, zostanie odesłany w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu wraz z pełnym kompletem i dowodem zakupu.
5. Jeśli wszystkie warunki zwrotu zostaną spełnione Zamawiający otrzyma zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy) w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru poprzez przelew bankowy na podane przez Zamawiającego konto.
6. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
7. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki (lub poprosić o komisyjne otwarcie przesyłki) i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
8. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty (transportu, ekspertyz itp.) pokrywa Zamawiający.
10. W przypadku odbioru osobistego zakupionego towaru, reklamacje nie będą uwzględniane.

IV. Polityka Prywatności
1. Korzystając ze Sklepu internetowego www.polarms.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 "o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883)".
2. Dane osobowe Zamawiającego nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Zamawiającego i jeśli jest to konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży usług i towarów.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu Internetowego.

V. Postanowienia końcowe
1. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy regulamin.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem www.polarms.pl - a konsumentami - będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też nie byłoby satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy.